>Words for Дицлур дац

Дицлур дац суна и денош

йицлур яц суьйренаш суна

хьо вара дагахь со тешаш

аса а дог деллера хьуна

хьо вара дагахь со тешаш

аса а дог деллера хьуна


Ахьам со юртта д1айоьху

Асам хьо кхойкху сайн г1ала

Кхузахь а бетан нур гойта

Малх г1отту жил1алам къагош

Кхузахь а бетан нур гойта

Малх г1отту жил1алам къагош


Ларво хьо буьйсана а дийнахь

самах ю г1енахь ю хьоьца

Безаман ц1екхеста кийрахь

Даимма веха хьо соьца

Безаман ц1екхеста кийрахь

Даимма веха хьо соьца